“ჯეო მულჩი” ასორტიმენტშია 4 სახის მულჩი:

1. შეუფერავი მულჩი (ბუნებრივი ხის ფერი)

2. წითელი მულჩი

3. ყავისფერი მულჩი

4. შავი მულჩი

ფერი
„ჯეო მულჩი: აწარმოებს 3 ტიპის მულჩს:
მოხმარების სფერო:

1. ლანდშაფტური დიზაინი

2. სოფლის მეურნეობა

3. დეკორაციული მცენარეები

4. მრავალწლიანი ნარგავები

გალერეა