რჩევები მულჩირებისთვის

მულჩის მოხმარების წესი:

  1. ნიადაგი უნდა დაიბაროს (მოიხნას)
  2. გაითოხნოს (გაფხვიერდეს)
  3. მაქსიმალურად გათავისუფლდეს სარეველებისაგან
  4. გაუკეთდეს სოლარიზაცია 3–4 დღით (დავტოვოთ მზის სხივების ქვეშ)
  5. მოიფოცხოს
  6. დაინამოს (დასველდეს ზედაპირი)
  7. მოიყაროს მულჩი მინიმუმ 5 სანტიმეტრის სისქეზე, (უკეთესი ეფექტიანობისათვის 2–3 სანტიმეტრის სისქეზე და 2 კვირის შემდეგ 2–3 სანტიმეტრის სისქეზე, რათა დარჩენილი აღმოცენებული სარეველა გაიმარგლოს)

Comments are closed