ჩვენი ნაწარმი

მულჩის მიღება
მულჩი მიიღება მაგარი და რბილმერქნიანი მცენარეების  მსხვილ და წვრილ ფრაქციებად დაქუცმაცებით.   მუშავდება  ეკოლოგიურად უსაფრთხო ბიოორგანული თხევადი სასუქით-ორგანიკით. შეფერვა ხორცილედება აშშ–ს სტანდარტების შესაბამისი სპეც.საღებავით

მულჩის დამზადება
მულჩის დამზადება ხდება 3 ეტაპად:
1. მაგარი და რბილმერქნიანი მცენარეების დანაფოტება
2. კომპოსტირება და  ბიო ჰუმუსით გამდიდრება
3. შეფერვა

ვაწარმოებთ:

 

1. შეუფერავი მულჩი   
2. წითელი მულჩი   
3. ყავისფერი მულჩი  
4. შავი მულჩი   

Comments are closed