რჩევები მულჩირებისთვის

  • ნიადაგი უნდა დაიბაროს (მოიხნას)
  • გაითოხნოს (გაფხვიერდეს)
  • მაქსიმალურად გათავისუფლდეს სარეველებისაგან
  • გაუკეთდეს სოლარიზაცია (დავტოვოთ მზის სხივების ქვეშ)
  • მოიფოცხოს
  • დაინამოს (დასველდეს ზედაპირი)
  • მომზადებულ ზედაპირზე მოიყაროს მულჩი 5–8 სანტიმეტრის სისქეზე

Comments are closed