მომსახურება

 • უფასო კონსულტაცია
  გთავაზობთ უფასო კონსულტაციას ადგილზე მისვლით.
 • ლანდშაფტის დიზაინის დაგეგმარება
  ჩვენი ჯგუფი უზრუნველყოს შერჩეული ტერიტორიის
  სასურველი 3D დიზანში დაპროექტებას.
  ხარჯების დაანგარიშებას

 

 • ნიადაგის მულჩირება
  კომპანია “ჯეო მულჩი” უზრუნველყოფს მიწის დამუშავებას, ნარგავების დარგვას და ნიადაგის მულჩირებას.

Comments are closed