საკონტაქტო რეკვიზიტები

my picture
 • მისამართი: სოფ. გამარჯვება
 • სამუშაო საათები: 10:00-20:00
 • ვებ-გვერდი: www.geomulch.ge
 • ელ.ფოსტა: info@geomulch.ge
 • ტელ: 579 97 09 65
 • საქმიანობა: მულჩის წარმოება

მულჩირება — ნიადაგის მოშიშვლებული ნაწილის გადაფარვა ბიოლოგიურად აქტიური, ეკოლოგიურად სუფთა ბუნებრივი ტყე მასალისგან დამზადებული მულჩით. მოწოდებულია აღმოფხვრას ან შეამციროს ის არასასურველი მოვლენები, რომლებსაც იწვევს ნიადაგის ზედაპირზე მცენარეული საფარის უქონლობა.

ნიადაგის მულჩირება აუმჯობესებს ნიადაგის აგროფიზიკურ თვისებებს, იცავს მას ეროზიისაგან. მცენარეებით დაფარული ნიადაგი მდიდრდება ორგანული მასით. მულჩირება გავლენას ახდენს ნიადაგში მიმდინარე ფიზიკურ, ბიოლოგიურ და ქიმიურ პროცესებზე. მულჩს, როგორც ეროზიის საწინააღმდეგო ღონისძიებას, უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს გვალვიანი რაიონებისათვის. იგი იცავს ნიადაგის აგრეგატებს ნალექების მოსვლისას. ამის გამო არ იქმნება ქერქი, ტენი ნაკლებად ორთქლდება და მცირდება ზედაპირული ჩამონადენი — ეროზიის განვითარების ერთ–ერთი საწყისი.

ფართოდ და წარმატებით გამოიყენება როგორც სოფლის მეურნეობაში, ასევე დეკორატიული დანიშნულებით ლანდშაფტურ დიზაინში.

შპს. ჯეო მულჩი” აწარმოებს ორგანული მულჩის 4 სახეობას: ბუნებრივი ხის ფერი, წითელი, შავი, ყავისფერი.

შეფერვა ხორციელდება ბუნებრივი, არატოქსიკური საღებავით (მწარმოებელი: აშშ), რასაც კიდევ ერთხელ ამოწმებს “ს/ს ნ. მახვილაძის სახელობის შრომის, მედიცინისა და ეკოლოგიის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის” დასკვნა, რომელიც გაიცა კონკრეტული საღებავის არატოქსიკურობის თაობაზე.

8

წელი ბაზარზე

500

შესრულებული პროექტები

5000

კმაყოფილიკლიენტები

5

მოპოვებული ჯილდოები


თვისებები

100%
უზრუნველყოფს გარემოს სისუფთავეს და ესთეტიურობას
95%
არის ქარისადმი მდგრადი
100%
აუმჯობესებს ნიადაგის სტრუქტურას
100%
ინარჩუნებს კულტივაციის შედეგად მიღებული ფხვიერი ნიადაგის თვისებებს
100%
იცავს ნიადაგს წყლისა და ქარისმიერი ეროზიისგან
50%
ამცირებს წყლის აორთქლებას
100%
ამდიდრებს ნიადაგს მცენარისთვის საჭირო საკვები ნივთიერებებით
100%
ხელს უწყობს მცენარის ზრდასა და განვითარებას
80%
აფერხებს სარეველა მცენარეების აღმოცენება გავრცელების პროცესს
100%
აუმჯობებსებს ფესვთა სისტემას და იცავს როგორც ძლიერი ყინვებისგან ასევე გადახურებისგან
75%
წმენდს ატმოსფერულ ჰაერს მტვრისგან
72%
ზღუდავს მიწიდან აზოტის ოქსიდების ამოფრქვევას
100%
ხელს უწყობს ნიადაგში არსებული მიკრო და მაკრო ელემენტების მცენარეებისათვის ათვისებად მდგომარებაში გარდაქმნის პროცესს
100%
უზრუნველყოფს კულტურული მცენარეების სიცოცხლის უნარიანობის გახანგრძლივებას

მულჩირება

 • I ეტაპი

  ნიადაგის დაბარვა (მოხვნა)

 • II ეტაპი

  გათოხვნა - გაფხვიერება

 • III ეტაპი

  სარეველა ბალახის გამარგვლა (სარაველა ბალახებისგან განთავისუფლება)

 • IV ეტაპი

  გაუკეთდეს სოლარიზაცია (დავტოვოთ მზის სხივების ქვეშ 2-3 დღე)

 • V ეტაპი

  მოფოცხვა

 • VI ეტაპი

  დაინამოს (დასველდეს ზედაპირი)

 • VII ეტაპი

  მომზადებულ ზედაპირზე მოიყაროს მულჩი 5–8 სანტიმეტრის სისქეზე